Informacija o započinjenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagvozd

Informacija o započinjenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagvozd

Previous Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Zagvozd

Leave Your Comment

Općina Zagvozd

Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd

Pon  – Pet: 7:00  – 15:00

Rad sa strankama: 09:00 – 14:00

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Općina Zagvozd 2024. - Sva prava pridržana

Skip to content