Općina Zagvozd

službena web stranica

Službenik za informiranje:
načelnik Miroslav Gaće
Telefon: 021/847-080
e-mail:

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail: 
2. poštom na adresu: Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd
3. osobno na adresu : Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Općina Zagvozd  omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općine Zagvozd ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Ograničenje prava na pristup informacijama

Naknada za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija