Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendija studentima ( Službeni glasnik općine Zagvozd br. 2/08, 1/10 i 1/12 ) Općinski načelnik dana 30.10.2018.g. raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja Općine Zagvozd u akademskoj 2018/2019. godini u iznosu od 500.00 kn mjesečno.

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

Pravo na stipendiju ostvaruju redovni studenti ispunjenjem sljedećih  uvjeta:

1.                            da su državljani RH,

2.                            da imaju prebivalište na području općine Zagvozd,

3.                            prebivalište oba roditelja ili skrbnika najmanje dvije godine u općini Zagvozd (zadnje 2 godine),

4.                            prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja mora biti najmanje 2,5

5.                            da ne primaju nikakvu drugu naknadu ili stipendiju,

6.                            za brucoše, da je završio zadnji razred srednje škole s najmanjim prosjekom ocjena od  3,5

7.                            da je redovan student, da ne ponavlja godinu za koju traži stipendiju ( prvi put upisuje predmetnu godinu studija).

Napomena,  u slučaju da student prekine postojeći i  upiše novi studij  nema pravo na novu stipendiju za onoliko vremena koliko je bio korisnik općinske stipendije po prethodnom studiju.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1.       Zamolba za dodjelu stipendije sa kratkim životopisom,

2.       Uvjerenje školske ustanove o redovnom školovanju (original), godinom studija( ne studiranja), semestri koji se upisuju, te da prvi put upisuje godinu studija za koju traži stipendiju,

3.       Potvrda školske ustanove o prosjeku ocjena,

4.       Izjavu studenta da ne prima nikakvu drugu naknadu ili stipendiju  ovjerenu kod javnog bilježnika,

5.       potvrdu o prebivalištu studenta ili fotokopija osobne iskaznice,

6.       potvrdu o prebivalištu roditelja (skrbnika) ili fotokopija osobne iskaznice – da  su zadnje dvije godine prebivali na području Općine Zagvozd  i

7.      izvod banke  za tekući  račun na koji će se vršiti isplata .

 

ROK : za dostavu zahtjeva – 15 dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

            Općina Zagvozd , Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd.

Općinski načelnik će donijeti  Odluku o izboru stipendista u roku od 30 dana zadnjeg dana prijave.

 

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 604-01/18-01/01

Urbroj: 2129/06-02-18-02

Zagvozd, 30.10.2018.                                                         Miroslav  Gaće

 

 

OBRASCI: