Program KU GUZ: 26. Kazališni susreti "Glumci u Zagvozdu"

26. Kazališni susreti ''Glumci u Zagvozdu''

 

 

01.07. 

Foto Izložba 80 godina SLOBODNE DALMACIJE

 

GRADSKI ZBOR BRODOSPLIT:

"Neću politiku u svoju butigu"

Koncert  - homage Miljenku Smoji

Voditeljica: Herci Ganza

 

08.07. 

Folklorni Ansambl

"KRALJ TOMISLAV" Auckland

Maorska kapa haka

"TE ROOPU MANUTAKI" 

Vokalni kvartet

"THE SHADES" 

" Kia ora Hrvatska" Koncert

 

15.07.

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO:

"Ladom po svijetu" Koncert

 

22.07.

KAZALIŠTE MORUZGVA:

Ivica Ivanišević - Marina Vujčić:

"Tvorničke Postavke"

Režija: Ksenija Marinković

 

29.07. 

Teatar EXIT:

Jure Karas: "Realisti"

Režija: Matko Raguž

 

05.08

ARI - ARTEM Split:

Arijana Čulina:

"Disco Baba"

 

12.08. 

GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH Split:

Ivan Leo Lemo: "Zakon Zagore"

Režija: Ivan Leo Lemo