Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano i usmeno testiranje)