Gospodarske zone

Ugostiteljsko – turistička zona Mandešina

Ugostiteljsko – turistička zona Mandešina, u Donjem Rastovcu, površine 1,89 ha i s namjenom turističkog naselja;


 

Slika 5. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; turistička zona Mandešina