Gospodarske zone

Ugostiteljsko – turistička zona Bakotine staje

Ugostiteljsko – turistička zona Bakotine staje, smještena u naselju Biokovsko Selo, površine 2,60 ha i s namjenom da bude turističko naselje; 

Slika 4. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; turistička zona Bakotine staje