Gospodarske zone

Gospodarska zona Buljubašići

Gospodarska zona Buljubašići, površine 0,31 ha, s proizvodnom namjenom. 

Slika 3. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Gospodarska zona Buljubašići