Gospodarske zone

Gospodarska zona Golo brdo

Gospodarska zona Golo brdo, površine 31,46 ha, s poslovno – proizvodnom namjenom. Pored Idejnog rješenja, Općina Zagvozd izradila je Geodetsku podlogu i Parcelacijski elaborat posjeda zemljišta za ovu gospodarsku zonu, kako bi se stekli preduvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ovim elaboratom identificirane su i evidentirane granice posjeda na lokaciji buduće Poslovne zone, budući one nisu ili su bile drugačije prikazane na katastarskom planu K.O.Zagvozd.


 

Slika 2. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Gospodarska zona Golo Brdo

Nakon što su posjednici obilježili i pokazali svoje posjede, pristupilo se geodetskom snimanju terena te su kao rezultat dobiveni podaci o obliku, položaju i površini posjeda te njihovim posjednicima.