Gospodarske zone

Gospodarska zona Troje gomile, površine 2,75 ha, s proizvodnom, pretežito zanatskom namjenom, koja je dijelom u vlasništvu općine Zagvozd. Ova gospodarska zona je u funkciji  te su u njoj za sada smještena 3 gospodarska subjekta:      

Georad d.o.o. za građenje i prijevoz,
Zrinsko-frankopanska s-7/1, 21300 Makarska 

Slika 1. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Gospodarske i turističke zone

Preostali dio ove zone u vlasništvu je tvrtke Krah d.o.o. iz Vrgorca, koja proizvodi kanalizacijske PEHD cijevi i alate za proizvodnju tih cijevi. Tvrtka Krah d.o.o.planira do kraja 2015.godine preseljenje svojih pogona iz Vrgorca u gospodarsku zonu Troje gomile.

Gospodarska zona Golo brdo, površine 31,46 ha, s poslovno – proizvodnom namjenom. Pored Idejnog rješenja, Općina Zagvozd izradila je Geodetsku podlogu i Parcelacijski elaborat posjeda zemljišta za ovu gospodarsku zonu, kako bi se stekli preduvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ovim elaboratom identificirane su i evidentirane granice posjeda na lokaciji buduće Poslovne zone, budući one nisu ili su bile drugačije prikazane na katastarskom planu K.O.Zagvozd.


 

Slika 2. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Gospodarska zona Golo Brdo

Nakon što su posjednici obilježili i pokazali svoje posjede, pristupilo se geodetskom snimanju terena te su kao rezultat dobiveni podaci o obliku, položaju i površini posjeda te njihovim posjednicima.

Gospodarska zona Brlozi, površine 11 ha, s poslovno – proizvodnom namjenom. 

Za ovu gospodarsku zonu izrađen je Idejni projekt, Geodetska podloga, Parcelacijski elaborat te Urbanistički plan uređenja.

Gospodarska zona Slana gomila, površine 2,52 ha, s namjenom da bude suha marina

 

Gospodarska zona Buljubašići, površine 0,31 ha, s proizvodnom namjenom. 

Slika 3. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Gospodarska zona Buljubašići

Ugostiteljsko – turistička zona Bakotine staje, smještena u naselju Biokovsko Selo, površine 2,60 ha i s namjenom da bude turističko naselje; 

Slika 4. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; turistička zona Bakotine staje

Ugostiteljsko – turistička zona Mandešina, u Donjem Rastovcu, površine 1,89 ha i s namjenom turističkog naselja;


 

Slika 5. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; turistička zona Mandešina

Ugostiteljsko – turistička zona Kosorovac u Zagvozdu, površine 0,41 ha i s namjenom kampa

 

Ugostiteljsko-turistička zona Golubinčina u Zagvozdu, površine 2,82 ha i s namjenom kampa

 

Ugostiteljsko – turistička zona Vranjača u Zagvozdu, površine 3,73 ha i s namjenom turističkog naselja

Slika 6. Izvadak iz Prijedloga PPUO Zagvozd; Turistička zona Vranjača

Ugostiteljsko – turistička zona Doci, površine 11,14 ha, smještena u sklopu Parka prirode Biokovo i s namjenom turističkog naselja.


 

Slika 7. Izvadak iz Prijedloga Prostornog plana PP Biokovo; Turistička zona Dolina Biokova

Općina Zagvozd

Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd

Pon  – Pet: 7:00  – 15:00

Rad sa strankama: 09:00 – 14:00

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Općina Zagvozd 2024. - Sva prava pridržana

Skip to content