Ustroj

Obavijest općinskih vijećnika Općine Zagvozd o vlasništvu u nad udjelima u poslovnom subjektu

 Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( Narodne novine 143/2021) određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa.

 

Stavkom 3. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

 

Stavkom 4. navedenog članka određeno je da se popis udjela iz stavka 3. navedenog članka objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Stavkom 5. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njihovu vlasništvu i vlasništvu članova njihove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

 

 

 

Obavijesti iz stavka 3.

 

 

 

Općinski vijećnik

Naziv poslovnog subjekta

Postotak udjela u vlasništvu

Ivan Lončar

OPG Lončar,   Ul. Rastovac br. 250, 21270 Zagvozd

OIB 11959598366,

100 %

 

 

 

 

 

 

Obavijesti iz stavka 5.

 

 

 

Općinski vijećnik

Naziv poslovnog subjekta

Odnos sa vlasnikom/com

Postotak udjela u vlasništvu

Ivana  Čagalj

Prijevoznički obrt „Baćo“, OIB 85240583668

Vl.Tomislav Čagalj, Ul.G.Čaglji 74, Zagvozd

 

suprug

100 %