Općina Zagvozd

službena web stranica

Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti i zastupa Općinu Zagvozd. Načelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti. Načelnik i zamjenik načelnika dužnost mogu obnašati volonterski ili profesionalno o čemu se trebaju osobno očitovati. Izvršno tijelo Općine je i zamjenik kada obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

 

Opširnije:Načelnik

 • Ivo Mušura (HDZ), predsjednik Općinskog
 • Maja Mucić (HDZ)
 • Tomislav Tomičić (HDZ), dopredsjednik Općinskog
 • Joško Kristić (HSS)
 • Ivana Vranjić (HDZ)
 • Luka Lizatović (HSP-AS)
 • Boženko Dedić (nezavisna lista Boženko Dedić)
 • Mijo Tomičić (nezavisna lista Boženko Dedić)
 • Ivan Dedić (nezavisna lista Boženko Dedić)
 • Ante Lendić (nezavisna lista Boženko Dedić)
 • Mario Vuletić (HSP)

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom Vijeća.Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Opširnije:Jedinstveni upravni odjel