Općina Zagvozd

službena web stranica

Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti i zastupa Općinu Zagvozd. Načelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti. Načelnik i zamjenik načelnika dužnost mogu obnašati volonterski ili profesionalno o čemu se trebaju osobno očitovati. Izvršno tijelo Općine je i zamjenik kada obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

 

Opširnije: Načelnik

 

 • Čagalj Ivana                                  koalicija HDZ-HDS- vijećnica HDZ-a
 • Kristić Vedran                               koalicija HDZ-HDS- vijećnik HDZ-a
 • Lončar Ivan,                                   kandid.lista  grupe birača nosilac I.Varkaš
 • Milić Miroslav                               kandid.lista  grupe birača nosilac I.Varkaš
 • Mlikota Jelena                               koalicija HDZ-HDS- vijećnica HDZ-a
 • Guć Katarina                                 koalicija HDZ-HDS- vijećnica HDZ-a
 • Stanić Marko                                 kandid.lista  grupe birača nosilac I.Varkaš
 • Stefani Tomičić                             koalicija HDZ-HDS- vijećnica  HDZ-a
 • Tomislav Tomičić                          koalicija HDZ-HDS- vijećnik HDZ-a
 • Mario Vuletić.                               HSP
 • Lizatović Luka,                             koalicija HDZ-HDS- vijećnik HDS-a

 

Predsjednik Općinskog vijeća : MARIO VULETIĆ

 

Zamjenici predsjednika Općinskog vijeća : TOMISLAV  TOMIČIĆ  i  IVAN LONČAR

 

 

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom Vijeća.Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Opširnije: Jedinstveni upravni odjel