Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

OBAVIJEST

 

RASPORED DEŽURSTVA OIP OPĆINE ZAGVOZD

 

-21.,24.,25.,26.,27.,28.travnja i 2.svibnja 2017. od 8:00 do 16:00 sati

 

-22.,23.,29. , 30.travnja i 1.svibnja 2017.

od 10:00 do 14:00 sati

 

-3.svibnja 2017. od 8:00 do 20:00 sati

 

-4.svibnja 2017 od 8:00 do 24 :00 sata

OBAVIJEST

 

ZA SVE INFORMACIJE VEZANE ZA LOKALNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.5.2017.,

JAVITE SE PRAVOVREMENO  OPĆINSKOM IZBORNOM POVJERENSTVU ZAGVOZD:

 

IVANA ĆELIĆ , PREDSJEDNICA OIP ;  098 9412 508

TIHI PERKUŠIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OIP ;

091 899 7081

DEŽURSTVO OIP U PROSTORIJAMA OPĆINE SVAKI DAN DO 4.5.2017

 

                                                                                                                               OIP ZAGVOZD

                                                                                                                                              Predsjednica

                                                                                      Ivana Ćelić

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O B A V I J E S T

Pozivamo nezaposlene osobe sa područja općine Zagvozd

koje su zainteresirane za rad preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

kroz program Javnih radova da se prijave do 28.04.2017.g.

dolaskom u Općinu Zagvozd ili na tel.847-080 ili 847-028.

 

Općina prima u radni odnos 14 radnika ( ukoliko HZZ ne smanji broj). Prednost imaju sljedeće osobe:

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

-         mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

-         mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

-         osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-         osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

-         osobe u evidenciji Centra za socijalnu skrb.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Općini Zagvozd.

NN 24/2017, NATJEČAJ - Općina Zagvozd

    (102)

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11), čl. 6. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 1/00) te čl. 40. Statuta Općine Zagvozd (Službeni glasnik Općine Zagvozd br. 2/13 i 4/13), općinski načelnik 16. 3. 2017. donosi

NATJEČAJ

za davanje u zakup i najam prostora u Za­gvozdu.

 

1. Predmet:

1.1. davanje u zakup poslovnih prostora u Zagvozdu na č.zem. 420/24:

a) zatvoreni prostori – hale: br. 1 pov. 400 m² i dio č.zg. 814, povr. 80 m² i

b) otvoreni prostor u površini od 2.920 m² s tim da se može zakupiti pojedina hala, dio hale ili dio vanjske površine.

1.2. Davanje u najam jedne prostorije – sobe pov. 11 m² u prizemlju k.č.zgr. 811 u k.o. Zagvozd.

2. Rok za dostavu ponuda: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

3. Namjena: pod 1.1. – trgovački, proizvodni ili skladišni prostori, a pod 1.2. – stambeni

4. Početna mjesečna cijena zakupa i najma: za 1.1. je 10,00 kn/m² za zatvoreni prostor i 2,00 kn/m² za otvoreni prostor, a za 1.2. je 8 kn/m².

Ostali uvjeti iz natječaja bit će objavljeni na web-stranici općine, oglasnoj ploči, možete ih dobiti u prostorijama Općine ili kontaktirati zaposlenike na tel. (021) 847-080 ili 847-028.

 

Općina Zagvozd