Općina Zagvozd

službena web stranica

Novosti

 Poštovani,

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Natječaj je otvoren 27. siječnja 2017. a prijave se podnose od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine.

Na ovaj natječaj se mogu javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju ekonomsku veličinu od 2.000,00 - 7.999,00 eura i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 113.400,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih

objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu

obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim

 proizvoda ribarstva,

 c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

 d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

 e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

 f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

 g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

 uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

 h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

 proizvoda iz Priloga I,

 i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 13 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

 

 

 

Srdačan pozdrav,                                                                   

 

 v.d. ravnatelj

 

                                                                                                                                Jozo Sarač, dipl. oec.

 

Prilog 1. Raspored održavanja radionica M6.3 drugi natječaj

 

Mjesto održavanja

                                   Vrijeme održavanja

1.

Grad Vis (otok Vis)

Gradska vijećnica, Viški boj 13

21480 Vis

13. veljače 2017. u 17:30 h

2.

Općina Jelsa (otok Hvar)

Općinski dom,  Riva bb

21465 Jelsa

14. veljače. 2017. u 09:30 h

3.

Grad Kaštela

Gradska vijećnica Grada Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac

15. veljače. 2017. U 10:00 h

4.

Općina Primorski Dolac

Općinska vijećnica, Primorski Dolac 2
21227 Primorski Dolac

15. veljače 2017. u 12:30 h

5.

Grad Omiš

Zgrada Studenca, Četvrt Ribnjak 17

21310 Omiš

16. veljače. 2017. u 09:30 h

6.

Općina Gradac

Hotel Sunce, Obala 36

21330 Gradac

16. veljače. 2017. u 12:30 h

7.

Općina Selca (otok Brač)

Općinska vijećnica, Trg Stjepana Radića 5

21425 Selca

20. veljače. 2017. u 11:00 h

8.

Općina Nerežišća (otok Brač)

Galerija Nerežišća, Trg Sv. Petra 1

21423 Nerežišća.

20. veljače. 2017. u 13:00 h

9.

Općina Klis
Dom kulture, Megdan 68

21 231 Klis

21. veljače. 2017. u 10:00 h

10.

Općina Muć

Drustveni dom Muć, Donji Muć 183

21203 Donji Muć

21. veljače. 2017. u 12:30 h

11.

Grad Trilj

Gradska vijećnica, Poljičke republike 11

21240 Trilj

22. veljače 2017. u 10:00 h

12.

Općina Zagvozd

Dom kulture, Trg glumaca 1

21270 Zagvozd

22. veljače 2017. u 13:00 h

13.

Grad Vrgorac
Polivalentna dvorana, Tina Ujevića 8

21276 Vrgorac

23. veljače 2017. u 18:00 h

 

1. Vrsta potpore:

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020. po jednom korisniku.

2. Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura )

3. Prihvatljive aktivnosti:

- kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

-  stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

4. Uvjeti prihvatljivosti:

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.

 

Kriterij

  Bodovi

1       

Ekonomska veličina korisnika

Max. 10

 

2.000 € – 3.999 €

7

 

4.000 € – 7.999 €

10

2

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Max. 15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više

15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

10

3

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

5

4

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Max. 10

 

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH

10

 

II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH

8

 

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH

6

5

Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)

15

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

55

PRAG PROLAZNOSTI

20

 

Poštovani,

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Natječaj je otvoren 21. prosinca 2016. a prijave se podnose do 24. veljače 2017. godine.

Na ovaj natječaj mogu javiti osobe od 18 do 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva manje od 18 mjeseci ili preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 376.840,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih
objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu
obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim
proizvoda ribarstva,
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
proizvoda iz Priloga I,
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 10 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

Srdačan pozdrav,                                                                   
 v.d. ravnatelj
    Jozo Sarač, dipl. oec.

Prilog 1. Raspored održavanja radionica M6.1

 

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbestSukladno čl. 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.), pozivamo  vlasnike odnosno korisnike građevina na području općine Zagvozd, a koje sadrže azbest da nam najkasnije do 1. ožujka 2017. dostave podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest te količinu istoga.


Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i pravovremenog  zbrinjavanja azbestnog otpada na području općine Zagvozd.

Prijavu nekretnina na kojima se nalazi azbest, lokaciju i količinu azbesta možete obaviti popunjavanjem obrasca i njegovom dostavom na adresu Općina Zagvozd, Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd ili na email adresu .

 

Obrazac možete naći na ovom linku

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine Zagvozd uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) na području općine Zagvozd, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:
Općina Zagvozd,
Franje Tuđmana 65,
21270 Zagvozd

ili putem e-maila:  

 


Obrazac prijave možete pronaći ovdje.