Općina Zagvozd

službena web stranica


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA  UPRAVA PODRUCNI  URED DALMACIJA


POZIV
ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 2016. g.
- obveznicima  poreza na kuće za odmor  na području  općine
ZAGVOZD


MINISTARSTVO  FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
OBAVJESTAVA
sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2016. godinu

Na temelju  danka 38.  stavci  2.  i 3.  Zakona o financiranju  jedinica  lokalne i  područne  (regionalne)  samouprave  (Narodne  novine, broj:
117/93,  33/00,  73/00,  59/01,  107/01,   117/01,  150/02,  147/03,  132/06,  73/08,  25/12,   147/14  i 100/15)   obavješćujemo  pravne i fizičke osobe da su obvezne do 31.  o:Zujka 2016.  godine  prijaviti podatke o vlasništvu  imovine, radi  utvrđivanja  poreza u godišnjem   iznosu.
Prijavu  podnose obveznici  poreza kod kojih su u odnosu  na prethodnu  godinu  nastale  promjene bitne za utvrđivanje  poreza te pravne i
fizičke osobe novi obveznici  poreza na imovinu  navedenu  u nastavku.

KUĆE ZA ODMOR
Obveznici poreza na kuće za odmor jesu  pravne i fizičke osobe vlasnici kuca  za odmor. Porez na kuće za odmor  placa  se po četvornom metru  korisne  površine  kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor  ne placa se na kuće za odmor  koje se ne mogu koristiti zbog posljedica ratnih  razaranja i  prirodnih  nepogoda
(poplava,  požar,  potres)  te zbog starosti  i trošnosti.
Porez na kuće za odmor  ne placa se na kuće za odmor  za vrijeme  dok su u njima smješteni  prognanici   i  izbjeglice,  te na odmarališta   u vlasništvu  jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave  koja se služe za smještaj djece u dobi do 15.  godina.
Radi ostvarivanja prava na oslobađanje  od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuca za odmor dužni su podnijeti  prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje  porez nisu koristili  kuće za odmor zbog navedenih  okolnosti  (npr. zapisnik  komisije  za popis
i procjenu  šteta,  prijavni  kupon  policijske  uprave za osobe  smještene  u tim kućama, dokaz da se  kuca za odmor  ne može koristiti  zbog
starosti  i trošnosti).
Prijava se podnosi  do 31.   o:Zujka 2016.   ispostavi  Porezne uprave prema  mjestu gdje se kuca za odmor nalazi.
Prijavu  su  dužni  podnijeti  i vlasnici  novoizgrađenih  kuca za odmor, vlasnici kuca za odmor  kod kojih je od 1. travnja  2015.   do 31.  ožujka
2016.   promijenjen  broj četvornih  metara  korisne površine,  svi novi vlasnici kuca za odmor, te oni vlasnici  koji su u tom razdoblju  promijenili adresu.
Obveznici poreza koji podatke ne prijave do 31. o:Zujka  2016.  prema članku  89. Zakona o financiranju  jedinica  lokalne  i područne (regionalne) samouprave,  kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00  do 25.000,00   kuna.
Obrasce  prijava porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim  ispostavama Porezne uprave.

MINISTARSTVO   FINANCIJA  - POREZNA UPRAVA