Javni poziv nositeljima stvarnih prava u dijelu k.o. Župa