Obavijest Splitsko dalmatinske županije - Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport