Općina Zagvozd

službena web stranica

Gospodarska zona Golo brdo, površine 31,46 ha, s poslovno – proizvodnom namjenom. Pored Idejnog rješenja, Općina Zagvozd izradila je Geodetsku podlogu i Parcelacijski elaborat posjeda zemljišta za ovu gospodarsku zonu, kako bi se stekli preduvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ovim elaboratom identificirane su i evidentirane granice posjeda na lokaciji buduće Poslovne zone, budući one nisu ili su bile drugačije prikazane na katastarskom planu K.O.Zagvozd.

Opširnije: Gospodarska zona Golo brdo

Gospodarska zona Brlozi, površine 11 ha, s poslovno – proizvodnom namjenom. Za ovu gospodarsku zonu izrađen je Idejni projekt, Geodetska podloga, Parcelacijski elaborat te Urbanistički plan uređenja.